0

Okolice Herrengasse - Wiedeń

Przechodząc Bognergasse warto zwrócić uwagę na ładną fasadę (Jugendstil) z 1907 r. apteki „Pod Aniołem" (Engel Apotheke). Dalej wąską uliczką można wejść w średnio­wieczny Wiedeń. Uliczka Naglergasse prowadzi do trójkąt­nego placu Freyung, flankowanego z jednej strony bryłą pałacu Harrachów (gdzie matka Josepha Haydna służyła jako kucharka), a z drugiej strony masywnym Schottenkirche (Kościołem Szkotów) ufundowanym w XII w. przez mni­chów szkockich i irlandzkich z zakonu benedyktynów.
Herrengasse (na płd. od Freyunga), wiodąca na wschód główna arteria Innere Stadt, była zwana traktem arysto­kracji, gdyż wznoszą się wzdłuż niej okazałe pałace w stylu barokowym i neobarokowym. Należały kiedyś do możnych rodów austriackich, włoskich, węgierskich i czeskich, któ­rych nazwiska wplotły się w dzieje Wiednia — Kinskich, Modenów, Wilczków, Pallavicinich i Batthyaninowów. Obecnie mieszczą się w nich urzędy państwowe. W pałacu Kinskich przyszedł na świat książę Józef Poniatowski.
Ulice Freyung i Herrengasse połączone są eleganckim pasażem z XVIII w., ocienionym arkadami; jest on częścią Palais Ferstel. Przez długie lata w pałacu mieściła się Cafe Central.
Herrengasse wiedzie na Michaelerplatz i do Hofburga. Po przeciwnej stronie placu stoi Michaelerkirchc (kościół św. Michała), oryginalny przykład połączenia sty­lów — od późnoromańskiego do baroku. Na placu (pod numerem 5) znajduje się Looshaus, gmach projektu Adolfa Loosa, wzniesiony w 1910 r. Szokował on współczesnych oryginalnym rozwiązaniem i niekonwencjonalnym zastoso­waniem materiałów. Jego zdecydowanym przeciwnikiem był cesarz Franciszek Józef nazywając budowlę “domem bez krwi”.

0

Platz am Hof - Wiedeń


Najstarszą częścią Innere Stadt jest rejon pomiędzy Hoher Markt a rozległym Platz am Hof (nieopodal Judenplatz), największym placem w zabytkowej części miasta. Tu książęta z rodu Babenbergów (poprzedników Habsburgów) około 1150 r. wznieśli swoją fortecę (obecnie nr 7). W 1165 r. wydano tu huczną ucztę powitalną na cześć niemieckiego cesarza Fryderyka Barbarossy.
Centralną część placu zajmuje Mariensaule (kolumna ku czci Matki Boskiej) ufundowana w 1667 r. dla upamiętnienia zwycięstwa nad szwedzką armią podczas wojny trzydzies­toletniej. Na ścianie stojącego w południowo-zachodnim na­rożniku placu budynku, w którym kiedyś mieściło się Cesar­skie Ministerstwo Wojny, wisi tablica ku czci szwajcarskiego filantropa Henryka Dunanta, inicjatora założenia Czerwo­nego Krzyża. Na pobliskiej latarni w 1848 r. rewolucjoniści powiesili nieszczęsnego ministra wojny Theodora Latoura. W kościele Am Hof, wzniesionym w stylu barokowym (ale po późniejszych przeróbkach noszącym cechy późnego go­tyku), w 1806 r. oznajmiono przy wtórze fanfar koniec. Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W dawnym domu parafial­nym kościoła Am Hof przy Kurrentgasse 2 mieści się kaplica św. Stanisława Kostki, urządzona w pokoju, w którym młody Polak mieszkał po przybyciu do Wiednia w 1564 r.

0

Hoher Markt - Wiedeń


Na terenie ograniczonym od wschodu RotenturmstraBe, od północy Salzgries, Tiefer Graben od zachodu, Naglergasse i Graben od południa, znajdowała się pierwsza osada rzymska, Vindobona. W pobliżu północno-wschodniego krańca tego obszaru stoi Ruprechtskirche (kościół Św. Ruperta), a odchodząca od niego stara rzymska droga, Marc Aurel- -StraBe, utworzona na cześć rzymskiego cesarza Marka Aureliusza, zmarłego w 180 r., prowadzi do Hoher Markt,  najstarszego placu w Wiedniu, położonego na miejscu daw­nego forum w Vindobonie. W niewielkim muzeum (pod numerem 2) można obejrzeć resztki dwóch domów z czasów rzymskich, jakie ocalały po zbombardowaniu tego miejsca w 1945 r. Do wschodniego krańca placu przyciąga turystów Ankeruhr, secesyjny zegar figurkowy wykonany w 1911 r. na zlecenie miejscowego towarzystwa ubezpieczeniowego. W sa­mo południe, w rytm starego marsza, paradują figurki przedstawiające Karola Wielkiego, księcia Eugeniusza, Ma­rię Teresę, Josepha Haydna i innych.